سرمایه گذاری روی NFTها

در انجمن‌های VGC از کنسول مورد علاقه خود دفاع کنید.

برای دیدن شخصیت‌های جذاب،کلیک کنید.

سرمایه گذاری روی رمزارزها و متاورس

گروه VGC در شبکه های اجتماعی

Google
Instagram
Telegram

این نسل از کنسول ها از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۵ میلادی تولید می شدند.
شاخصه های اصلی آنها به قرار زیر است:

۱. دارای ریزپردازنده های ۳۲ و یا ۶۴ بیتی هستند.
۲. بسیاری از دسته ها دارای Analog stick هستند (بعضی مثل دسته شوک دار PS1 حتی دو Analog stick دارند).
۳. در هر تصویر حداکثر ۱۶,۷۷۷,۲۱۶ رنگ وجود دارد.
۴. در اکثر موارد از سه بعدی سازی چندین وجهی (۳D polygon graphics) با تکنیک ایجاد بافت (texture mapping) برای ایجاد تصاویر سه بعدی استفاده می شود.
۵. استفاده از دیسک های نوری (عموما CD-ROM) سبب کاهش قیمت و افزایش ظرفیت برای تولید بازی ها شد. هرچند سرعت بارگذاری بازی ها در کنسول ها قدری کاهش یافت.
۶. ایجاد حد تفکیک تصویری (Display resolution) بین ۴۸۰i تا ۵۷۶i ممکن شد.
۷. امکان قرار دادن فیلم های با کیفیت بالا و انیمیشن ها در ساختار بازی بوجود آمد.

تصویر ۳۸-۲ کنسول نسل پنجمی FM Towns Marty

تصویر ۳۹-۲ کنسول نسل پنجمی Apple Bandai Pippin

تصویر ۴۰-۲ کنسول نسل پنجمی PC-FX

تصویر ۴۱-۲ کنسول نسل پنجمی Neo Geo CD

تصویر ۴۲-۲ کنسول نسل پنجمی Atari Jaguar

تصویر ۴۳-۲ کنسول نسل پنجمی PlayStation

تصویر ۴۴-۲ کنسول نسل پنجمی Sega Saturn

تصویر ۴۵-۲ کنسول نسل پنجمی ۳DO Interactive Multiplayer

تصویر ۴۶-۲ کنسول نسل پنجمی Amiga CD32

تصویر ۴۷-۲ کنسول نسل پنجمی Casio Loopy

تصویر ۴۸-۲ کنسول نسل پنجمی Playdia

تصویر ۴۹-۲ کنسول نسل پنجمی Nintendo 64

تصویر ۵۰-۲ کنسول نسل پنجمی Virtual Boy

تصویر ۵۱-۲ کنسول نسل پنجمی Game Boy Color

تصویر ۵۲-۲ کنسول نسل پنجمی Sega Nomad

تصویر ۵۳-۲ کنسول نسل پنجمی R-Zone

تصویر ۵۴-۲ کنسول نسل پنجمی Game.com

تصویر ۵۵-۲ کنسول نسل پنجمی Neo Geo Pocket

فهرست