سرمایه گذاری روی NFTها

در انجمن‌های VGC از کنسول مورد علاقه خود دفاع کنید.

برای دیدن شخصیت‌های جذاب،کلیک کنید.

سرمایه گذاری روی رمزارزها و متاورس

گروه VGC در شبکه های اجتماعی

Google
Instagram
Telegram

این نسل از کنسول ها از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۷ میلادی تولید می شدند. کنسول های شاخص این نسل
Wii (2006 – 2013)
،
PlayStation 3 (2006 – 2017)
و
Xbox 360 (2005 – 2016)
هستند.
این نسل ادامه بلوغ کنسول های بازی ویدئویی است زیرا سخت افزار دستگاه ها به پختگی بیشتری رسیده و این خلاقیت و نوآوری شرکت هاست که نسبت به سخت افزار برتری می یابد. فاکتورهایی مثل نحوه کنترل و افزونه های حرکتی در مرکز توجهات قرار می گیرند و رقابت شرکت های بزرگ را گرم تر می کنند.

تصویر ۷۲-۲ کنسول نسل هفتمی
Game Wave Family Entertainment System

تصویر ۷۳-۲ کنسول نسل هفتمی Xbox 360 Premium
تصویر ۷۴-۲ کنسول نسل هفتمی Xbox 360 S
تصویر ۷۵-۲ کنسول نسل هفتمی Xbox 360 E
تصویر ۷۶-۲ کنسول نسل هفتمی HyperScan
تصویر ۷۷-۲ کنسول نسل هفتمی Wii
تصویر ۷۸-۲ کنسول نسل هفتمی Wii Mini

تصویر ۷۹-۲ کنسول نسل هفتمی PlayStation 3

تصویر ۸۰-۲ کنسول نسل هفتمی PlayStation 3 Slim

تصویر ۸۱-۲ کنسول نسل هفتمی PlayStation 3 Super Slim

تصویر ۸۲-۲ کنسول نسل هفتمی Nintendo DS

تصویر ۸۳-۲ کنسول نسل هفتمی Nintendo DS Lite

تصویر ۸۴-۲ کنسول نسل هفتمی Nintendo DSi

تصویر ۸۵-۲ کنسول نسل هفتمی Nintendo DSi XL

تصویر ۸۶-۲ کنسول نسل هفتمی PSP-1000

تصویر ۸۷-۲ کنسول نسل هفتمی PSP-2000

تصویر ۸۸-۲ کنسول نسل هفتمی PSP-3000

تصویر ۸۹-۲ کنسول نسل هفتمی PSP Go (PSP-N1000)

تصویر ۹۰-۲ کنسول نسل هفتمی PSP Street (PSP-E1000)

تصویر ۹۱-۲ کنسول نسل هفتمی Gizmondo

تصویر ۹۲-۲ کنسول نسل هفتمی GP2X

تصویر ۹۳-۲ کنسول نسل هفتمی digiBlast

تصویر ۹۴-۲ کنسول نسل هفتمی Dingoo A320

تصویر ۹۵-۲ کنسول نسل هفتمی Pandora

تصویر ۹۶-۲ کنسول نسل هفتمی Caanoo

فهرست